Dagotuvės (Dagos šventė)

Dagotuvės, dar žinomos kaip Mykolinės, švenčiamos rugsėjo 29 d. Tradiciškai tai – bulvių kasimo baigimas, o paplitus krikščioniškajam tikėjimui šią dieną imtas minėti Šv. Mykolas.

Senovės lietuviams Dagotuvės – įvairiausių ūkio darbų pabaiga, derliaus šventė, o ir pats žodis „daga“ reiškia sudygusius javus. Tai ir metinių duoklių atidavimo diena, nes dalis šviežio derliaus tekdavo kunigaikščiams. Dagos šventė – ir vėlesnių orų spėliojimo metas: vakarų vėjas reiškia permainingą žiemą, o jei vėjas iš pietų ir dangus giedras – žiema ir pavasaris bus šalti. Nuspėjama ir tai, ar bus geri metai: pamatyti žolėse voratinklį apvalių viduriu – nesėkmės simbolis, o jei jame musė – būsimi metai būsią dar prastesni. Tuščias voratinklis reiškia ligą, o kirminas jame – gerus metus.

Rugsėjo 29-oji laikyta ir Vėjų diena. Manoma, kad tądien žvejai aukodavo pagoniškajam dievui Vėjopačiui – jūrų ir dausų valdovui. Senovėje tikėta, kad jis valdė aštuonis vėjus, todėl jo garbei buvo slapta deginimas medinis šaukštas, „kad neišpūstų žuvienės“.

Jau krikščionybės laikais Lietuvoje ši diena laikoma Mykolo diena, vardadieniu. Katalikų tikėjime šią dieną minimi ir Gabrielius bei Rapolas. Tiek jie, tiek Mykolas – nemirtingi tarpininkai tarp tikinčiųjų ir Dievo. Manoma, kad Gabrielius yra tas pasiuntinys, kuris pranešė Marijai, jog jį pagimdys išganytoją. Be to, jis kovoja prieš ydas – godumą ir gobšumą. Rapolas – dvasininkų, šeimų bei gydytojų globėjas. Rugsėjo 29-ąją labiausiai minimas galingiausiasis – šv. Mykolas. Jis kovoja su šėtonu, pagundomis, saugo tikinčiųjų sielas nuo piktųjų jėgų, globoja mirusiųjų vėles bei yra laikomas visų angelų vadu.

Kunigaikščių Oginskių laikais ši šventė būdavo minima visą savaitę. Į jų dvarą susirikdavo daugybė didžių svečių, būdavo organizuojami įvairūs žaidimai, medžioklės. Šventinę Mykolinių savaitę į dvaro parką buvo įleidžiami net ir nekilmingi miestiečiai. Šiomis dienomis Dagotuvės nebešvenčiamos 7 dienas, tačiau bažnyčiose vyksta atlaidai, į kuriuos renkasi minios žmonių. Po mišių Mykolai sveikinami su vardadieniu. Dagos šventė paprastai sietina ir su šventinėmis mugėmis, koncertais.