Kalėdos

Kalėdos, minimos gruodžio 25-ąją – viena pagrindinių metų švenčių. Jų ištakos itin senos: senovėje tai buvo saulėgrįžos šventė. Paplitus krikščionybei, susimaišė senos ir naujos tradicijos, o ši diena imta švęsti kaip Jėzaus gimimo diena. Kone kiekvienoje šalyje, tarp jų ir Lietuvoje, apstu įvairiausių su Kalėdomis susijusių tradicijų.

Praeityje gruodžio 25-ąją keldavosi anksti, nudengdavo šventą Kūčių stalą. Kalėdos – diena, kai žmonės būdavo susikaupę, stengdavosi būti su šeima ir likti namuose, nedirbdavo. Svarbi šventės dalis – įvairūs palinkėjimai bei sveikinimai antrąją dieną. Apeiginius linkėjimus atlikdavo žyniai bei persirengėliai, o vėliau ši tradicija liko gyva kaip vaikščiojimas persirengus Kalėdų seneliu. Kalėdoti ėmė patys kaimiečiai – persirengę gyvuliais ar nepažįstamais žmonėmis lankė vieni kitus. Tai buvo daroma visą kalėdinį laikotarpį.

Kaip ir daugelis lietuviškųjų švenčių, Kalėdos buvo ir burtų metas. Itin reikšmingos buvo šviesa ir ugnis, todėl buvo degama daug žvakių. Antrąją šventės dieną grupė vyrų giedodami ir mušdami skambalus per gyvenvietę tempdavo bluką – medinę kaladę. Jie užsukdavo į visus namus, sveikindavo šeimininkus. Kaladė vėliau buvo sudeginama kaimo pakraštyje – manyta, jog taip atsikratoma visų buvusių metų negandų, nesėkmių bei nesutarimų.

Tradicinės Kalėdos neatskiriamos nuo šiai progai skirtų dainų. Jose neretai garbinama saulė bei jos sugrįžimas, todėl Bažnyčia draudė jas giedoti. Dažnas medžio motyvas, sietinas su pagoniškuoju pasaulio medžiu bei artėjančiu pavasariu. Šiais laikais nuo šventės neatskiriama Kalėdinė eglutė dar nebuvo tapusi tradicine, tačiau namai buvo puošiami eglės šakomis, neretai pagražinamomis mediniais išdrožtais žaisliukais.

Šiomis dienomis Kalėdos minimos iš esmės visame pasaulyje, remiantis tiek vietiniais papročiais, tiek globaliąja kultūra. Esminėmis šventės dalimis yra tapę Kalėdų Senelis, saldumynai, keitimasis dovanomis, įvairiaspalviais papuošimais bei lemputėmis išgražintos eglutės. Visame pasaulyje kasmet tvyro šventinė nuotaika, viešose vietose bei daugelio žmonių namuose skamba tiek klasikinės, tiek modernios Kalėdinės melodijos. Ypač daug džiaugsmo ši šventė sukelia vaikams, nes jiems tai – linksmybių, žaidimų ir, žinoma, stebuklų kupinas metas – mažieji sulaukia dovanėlių atnešiančio Kalėdų Senelio apsilankymo.