Sausio 25 d. – Pusiaužiemis, Šv. Pauliaus atsivertimas

Sausio 25 d. minimas Pusiaužiemis. Ši šventė dar žinoma kaip Kirmėlinė, Šv. Pauliaus atsivertimas ar Viduržiemis.

Senovės lietuviai tikėjo, kad šią dieną gyvūnai, miegantys žiemos miegu, prabunda ir persiverčia ant kito šono, o gyvatės bei žalčiai į namus šliaužia ragauti valgių. Dėl šios dienos svarbos pagoniškame tikėjime (tai – taškas, nuo kurio realiai ima artėti pavasaris) egzistavo įvairių draudimų. Nebuvo galima važiuoti į mišką, nes parsivežus malkų į namus prišliaužtų gyvačių. Bijantis kandžių, nebuvo verpiamos ir karšiamos vilnos. Dzūkijoje per Kirmėlines nevalgydavo bulvių, kad jos nesukirmytų vasarą, o Žemaitijoje buvo priimta papurtyti obelis – pažadinti jas iš žiemos miego. Pusiaužiemis – reikšmingas laikas ir orų spėliojimui. Žmonės manė, jog sausio 25 d. orai iki pietų sutampa su pirmosios žiemos pusės orais, o po pietų – su antrosios. Jei diena saulėta – numatoma graži vasara bei geri metai, o debesuoti orai reiškė didelį mirčių skaičių. Lietus ar sniegas esą reiškė pakilusias kainas dėl supuvusių javų, o jei smarkiai pučia vėjas – galimos konfliktinės situacijos tarp žmonių.

Įvedus krikščionybę, ši diena tapo žinoma ir kaip Šv. Pauliaus atsivertimas. Tai nėra privaloma bažnytinė šventė, todėl nėra būtinybės eiti į bažnyčią. Šis atsivertimas – vienintelis, esantis liturginiame kalendoriuje. Pauliaus pirmasis vardas – Saulius. Jis buvo privilegijuotas pilietis bei fariziejus, todėl iš pradžių pats uoliai naikino krikščionybę. Tačiau kartą į jį kreipėsi jau Dangun paimtas Jėzus ir nurodė jam ieškoti tikėjimo Damaske. Saulius apako, tris dienas nei valgė, nei gėrė. Tame mieste gyvenančiam mokiniui Ananijui esą apsireiškė Viešpats ir liepė jam surasti besimeldžiantį Saulių ir sugrąžinti jam regėjimą, nepaisant to, kad anksčiau jis suimdinėdavo visus, išpažįstančius krikščionių tikėjimą. Atgavęs regėjimą Saulius priėmė krikštą, ėmė skelbti krikščioniškąsias tiesas. Jis buvo pavadintas Pauliumi. Lotyniškai tai reiškia „mažas“, tad vardą priėmė nusižemindamas. Šv. Pauliaus atsivertimas lėmė tai, kad jis tapo vienu ištikimiausių krikščionių tikėjimo skleidėjų.