Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė

Švč. Mergelės Marijos nekaltasis prasidėjimas minimas gruodžio 8 d.  Šią dieną bažnyčiose vyksta atlaidai. Biblijoje nerašoma apie nekaltą jos prasidėjimą, todėl protestantai nemini šios šventės.

Nekaltasis prasidėjimas įvairiose regionuose buvo pripažintas dar nuo ankstyvosios krikščionybės laikų, I – II a. Nuo pat pirmųjų amžių buvo tikima į visišką Marijos malonę – manoma, kad Mergelė buvo kupina jos ir šventa, taip, kaip ir Ieva iki nuodėmės. Šv. Irenijus teigė, jog jos klusnumas yra tiek jos, tiek visų tikinčiųjų išganymo priežastis. Todėl nekaltojo prasidėjimo vardu kūrėsi įvairiausios draugijos, o 1673 m. jo garbei įkurta ir vienuolija – marijonai. 17 a. Ispanijos imperijai skirtas nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos titulas. Nors Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė 18 a. pradžioje buvo paskelbta bažnytine švente, tačiau pats nekaltojo prasidėjimo faktas nebuvo laikomas neginčijama tiesa.

Oficialiai nekaltasis prasidėjimas pradėtas minėti tik po beveik 150 metų – nuo 1854 m., kai Pijus IX jį pareiškė būtina krikščionybės tiesa. Iki tol nebuvo vieningai sutarta dėl jo sampratos. Ją neigė vienuoliai dominikonai, o tarp jų – Tomas Akvinietis, žymus teologas, XIV a. paskelbtas šventuoju. Tuo tarpu pranciškonų ordinas, išskyrus Šv. Bonaventūrą, šią idėją pripažino.

Dogma buvo paskelbta gruodžio 8 d., todėl būtent ši diena ir minima. Popiežius teigė, kad Mergelė Marija, kurią Viešpats pasirinko kaip Dievo Sūnaus motiną, privalėjo būti apsaugota nuo pirmosios moters nuodėmės. Laikoma, kad ji tebėra paveldima, todėl vadinama gimtąja. Savo teiginį jis pagrindė Biblija. Evangelijoje pagal Luką aprašomas Dievo siųsto arkangelo Gabrieliaus kreipimąsi į Mariją: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi“ (Lk 1, 26–38). Esą tai ir yra jos palaiminimas ir apsaugojimas nuo gimtosios nuodėmės.

Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo šventė – džiaugsmas dėl jai suteiktos dovanos. Šią dieną ji garbinama kaip Kristaus motina, sujungusi tikinčiuosius su Dangiškuoju Tėvu. Taip ji tarytum ištaisė Ievos padarytą nuodėmę.