Mišios už velionį

Per pirmuosius žmogaus mirimo metus nemažai turi būti užsakomų mišių, kad pagerbtų velionio atminimą:

 • Pirmosios mišios už velionio vėlę yra prieš laidotuvės ar laidotuvių metu.
 • Vėliau mišios užsakomos po devynių dienų ir vadinamos – devintinėmis. Tačiau beveik išnyko mirusiojo minėjimas devintą dieną po mirties. Devinta diena po mirties – tai paskutinis terminas, kai nutrūksta sidabrinis siūlas, siejantis kūną ir sielą.
 • Po keturių savaičių nuo artimojo mirties yra užsakomos keturnedėlio mišios. Šiose mišiose susirenka visa giminė ir artimieji. Po mišių visi vyksta į kapines. Prie kapo yra uždegamos žvakės, padedamos gėlės ir meldžiamasi. Vėliau giminaičiai kviečiami į atminimo-gedulingus
 • Ketvirtasis mirusiojo paminėjimas vyksta po metų nuo mirimo dienos. Bažnyčioje užsakomos mišios ir į jas susirenka giminės, artimieji, draugai ir kaimynai. Po mišių taip pat einama į kapines. Dedamos gėlės, uždegamos žvakės ir meldžiamasi. Susirinkę žmonės kviečiami gedulingų pietų, kurių metu prisimenamas velionis ir jo gyvenimas.
 • Mirusįjį artimieji prisimena taip pat kiekvienais metais per Vėlines – lapkričio 1 dieną.
 • Atminimo dienos taip pat būna per jubiliejinias mirties sukaktis – po 5, 10, 15 metų ir t.t.

Mišios nėra užperkamos bažnyčioje, jos nėra pardavinėjamos. Mišios yra užsakomos. Bažnyčioje klausti reikia ne kiek kainuoja mišios, o tiesiog pasiteirauti kiek reiktų paaukoti?

Mišios užsakomos tokiu būdu:

 • Užeinate į zakristiją.
 • Pasikalbate su kunigu ar zakristijonu.
 • Arba reikia užeiti į bažnyčios raštinę.
 • Pasakote, kad norite užsakyti mišias ir už ką bus aukojamos mišios.
 • Paaukojate tiek, kiek galite pinigėlių.

Tam tikros gedulo tradicijos po truputį nyksta arba keičiasi. Tradiciškai:

 • Jeigu netekote motinos, tai gedulas turėtų trukti vienerius metus.
 • Jeigu mirė tėvas, tai gedulo trukmė – pusė metų.
 • Per gedulą negalima linksmintis, šokti ir pan.