Etiketo neišmanymas kiekvieną iš mūsų priverčia pasijausti nepatogiai. Tačiau būna situacijų, kuriose galima pasimesti ir paveiktam emocijų nesitvardyti. Žinojimas bent kelių mandagaus, deramo elgesio taisyklių per laidotuves padeda pasijusti geriau.

Taigi, pristatome pagrindines etiketo taisykles per laidotuves:

  • Gėlės. Einant į laidotuves yra įprasta nunešti gėlę ar vainiką. Jeigu einate vienas atsisveikinti su velioniu, užtenka atsinešti šakelę chrizantemų ar kitų panašių gėlių. Jeigu eina visa kompanija, tai paprastas nešamas vainikas, atsisveikinimo puokštė ar gėlių krepšelis.
  • Mirusiojo pagerbimas. Kai ateinama į patalpą, kurioje pašarvotas žmogus, galima priklaupti priešais karstą, persižegnoti, sukalbėti maldą už mirusįjį.
  • Užuojauta artimiesiems. Po to dera prieiti prie mirusiojo artimųjų ir pareikšti jiems užuojautą. Jeigu artimieji Jūsų neprisimena ar nelabai Jus pažįsta, tai trumpai prisistatykite.
  • Užuojautos žodžiai. Daug žodžių nereikia, nes jie gali graudinti, skaudinti ir taip sielvartaujančias širdis. Tiesiog geriausia pareikšti užuojautą ir palinkėti artimiesiems stiprybės.
  • Atsisveikinus su velioniu ir pareiškus užuojautą artimiesiems, įprasta dar šiek tiek prisėsti ir pamąstyti bei prisiminti velionį ir pasimelsti už jį. Kiek dar reikia pabūti irgi niekas neskaičiuoja. Viskas priklauso nuo to, kiek artimas buvo Jums velionis.
  • Prieš išeinant iš šarvojimo salės dar kartą prieikite prie artimųjų, palinkėkite jiems stiprybės ir atsisveikinkite.

Taigi, tai keletas taisyklių, kaip derėtų elgtis prie mirusiojo. Tačiau nepamirškite, kodėl Jūs ten einate. Į laidotuves einama ne dėl to, kad būtų negražu nenueiti, o todėl, kad tai yra laikas skirtas pabūti, prisiminti ir atsisveikinti su velioniu.