Mirusiųjų pagerbimo papročiai Lietuvos regionuose

Aukštaitija. Šioje apylinkėje vis dar yra žmonių, kurie yra matę ar girdėję raudotojas, kurios raudodavo prie mirusiųjų, kaip pagonijos laikais. Kai kurie senoliai dar iki šiol moka raudoti senovės raudas. Žmonės tiki, kad Vėlinių ir Visų Šventųjų vakarą mirusiųjų vėlės sugrįžta aplankyti savo artimųjų. Tikima, kad Vėlinių vakarą galima su mirusiaisiais pasikalbėti kaip su gyvaisiais ir jų laukiant artimieji tinkamai pasiruošia. Pavyzdžiui, kupiškėnai ir panevėžiečiai, per Visų Šventųjų ir Vėlinių šventę ruošia vaišes ne tik gyviesiems, bet ir mirusiesiems. […]

2016 spalio 31 |Laidojimo paslaugos|

Keisčiausios pasaulinės laidotuvių tradicijos

Skirtingose kultūrose laidotuvių tradicijos skiriasi ir būna labai įdomios. Lyginant su Lietuvos laidotuvių tradicijomis, kitose kultūros yra sulaužomi visi mūsų tabu. Yra nevengiama velionį išlydėti į kitą pasaulį triukšmingai ar net surengti jų garbei festivalį.

Indonezija. Šioje valstybėje atsisveikinimas su artimu žmogumi būna didžiulis renginys, į kurį įsitraukia visas kaimas ir laidotuvių trukmė vyksta nuo keleto dienų iki kelių savaičių. Šiai laidotuvių puotai, artimieji gali taupyti ištisus metus. Per laidotuvių ceremoniją „vandens buivolas“ nuneša mirusiojo sielą į Anapilį. Iki atsisveikinimo […]

2016 rugpjūčio 26 |Laidojimo paslaugos|

Rožančius

Kas yra rožančius ir kokia jo istorija?

Rožančius arba dar vadinamas rožinis, rožinys – tai meditacinė kartotinė malda, kuri yra skirta Kristaus gyvenimo apmąstymui. Karoliukų vėrinys, kuris naudojamas maldos kalbėjimui taip pat yra vadinamas rožančiumi.

Rožinio maldą sudaro įžanga ir penki slėpiniai. Slėpiniai – tai Jėzaus Kristaus ir Mergelės Marijos gyvenimo įvykiai, kurie yra įamžinti Naujajame Testamente.

Rožančius yra skirtas skaičiuoti maldas krikščionybėje, dievų vardus budizme arba dievo epitetus islame.

Manoma, kad rožančiai atsirado budizme. Šyvos garbintojai atnešdavo jam vėrinius iš 108 šventmedžio […]

2016 liepos 13 |Laidojimo paslaugos|

Laidotuvių etiketas

Etiketo neišmanymas kiekvieną iš mūsų priverčia pasijausti nepatogiai. Tačiau būna situacijų, kuriose galima pasimesti ir paveiktam emocijų nesitvardyti. Žinojimas bent kelių mandagaus, deramo elgesio taisyklių per laidotuves padeda pasijusti geriau.

Taigi, pristatome pagrindines etiketo taisykles per laidotuves:

Gėlės. Einant į laidotuves yra įprasta nunešti gėlę ar vainiką. Jeigu einate vienas atsisveikinti su velioniu, užtenka atsinešti šakelę chrizantemų ar kitų panašių gėlių. Jeigu eina visa kompanija, tai paprastas nešamas vainikas, atsisveikinimo puokštė ar gėlių krepšelis.
Mirusiojo pagerbimas. Kai ateinama į patalpą, kurioje pašarvotas […]

2016 gegužės 30 |Laidojimo paslaugos|

Gedulas ir mišios už velionį

Mišios už velionį
Per pirmuosius žmogaus mirimo metus nemažai turi būti užsakomų mišių, kad pagerbtų velionio atminimą:

Pirmosios mišios už velionio vėlę yra prieš laidotuvės ar laidotuvių metu.
Vėliau mišios užsakomos po devynių dienų ir vadinamos – devintinėmis. Tačiau beveik išnyko mirusiojo minėjimas devintą dieną po mirties. Devinta diena po mirties – tai paskutinis terminas, kai nutrūksta sidabrinis siūlas, siejantis kūną ir sielą.
Po keturių savaičių nuo artimojo mirties yra užsakomos keturnedėlio mišios. Šiose mišiose susirenka visa giminė ir artimieji. Po mišių visi […]

2016 gegužės 6 |Laidojimo paslaugos|

Laidotuvių organizavimas

Kaip suorganizuoti laidotuves?

Šeimai būna nelengvas metas, kai ji sužino apie artimojo mirtį.

Kreipkitės į laidojimo paslaugas teikiančią įmonę, kuri dirba ištisą parą, ir Jums kvalifikuoti darbuotojai suteiks reikiamą informaciją ir padės Jums sunkią valandą.

Svarbiausi dalykai, kuriuos reikia padaryti netekus artimojo ir organizuojant laidotuves:

Mirus žmogui namuose, pirmiausia turi būti iškviesta greitoji medicininė pagalba, kuri konstatuoja mirties faktą. Vėliau kviečiama policija, kuri nustato, ar tai nėra smurtinė mirtis. Tuomet iškviečiama laidojimo paslaugas teikianti įmonė, kuri išveža kūną į mirusiųjų saugojimo vietą..
Artimieji su […]

2016 kovo 3 |Laidojimo paslaugos|

Karaimų laidotuvių papročiai

Kokie yra karaimų laidotuvių papročiai?
Jau daugiau nei prieš 600 metų Lietuvoje apsigyvenimo karaimai. Jų įsikūrimas LDK žemėse siejamas su didžiuoju kunigaikščiu Vytautu. Kunigaikštis Vyatautas XIV a. pabaigoje surengė žygius į Kipčiako stepes iš kurių atsigabeno daug belaisvių, t.y. karaimų šeimas. Jos daugiausia buvo apgyvendintos Trakuose ir Vilniaus apylinkėse. Karaimams buvo leista išpažinti savo religiją, statyti kulto pastatus bei jie gavo žemės sklypus. Karaimai iki šiol yra išsaugoję savo kalbą ir tradicijas.

Karaimų tikėjimas susiformavo VIII a. Mesopotamijoje ir yra vadinamas […]

2016 sausio 19 |Laidojimo paslaugos|

Kiek kainuoja laidotuvės

Kiek pinigų reikia atidėti laidotuvėms?
Laidotuvės nėra pigus dalykas. Net ir kuklioms laidotuvėms neužtenka valstybės skiriamos vienkartinės pašalpos, todėl žmonės turi turėti santaupų nenumatytiems, nelaimingiems atsitikimams. Valstybės skiriamos pašalpos gali užtekti duobės kasimui ar pigiausiam karstui, tačiau nebeliks nei įkapėms, nei papuošimams, nei šarvojimo salei.

Vilniuje laidotuvės vidutiniškai kainuoja 1000 – 1500 eurų. Tačiau tokios sumos užtenka tik pagrindiniams dalykams – šarvojimo salės nuomai, kūno paruošimui, karstui, duobės kasimui, transporto paslaugoms. Gedulingi pietūs į šią sumą nepatenka. Žmonės pradeda atsisakinėti gedulingų pietų […]

2015 lapkričio 8 |Laidojimo paslaugos|

Kaip vaikai supranta mirtį

Kaip vaikai suvokia mirtį?

Skirtingo amžiaus vaikai, skirtingai suvokia mirtį. Nors kiekvieno vaiko brendimas yra individualus, tačiau tam tikri niuansai yra būdingi tam tikros amžiaus grupės vaikui. Aišku, dažniausiai mirties suvokimas ir reakcija į ją bei sielvartavimas labiau priklauso nuo vaiko gyvenimo patirties nei nuo chronologinio jo amžiaus.

Jaunesni kaip 2 metų vaikai nors dar beveik nekalba, tačiau jau reaguoja į šeimos narių išgyvenamus jausmus. Taip pat vaiko emocinei būklei turi reikšmės, jeigu dingsta žmogus, kuris rūpindavosi jo kasdieniais poreikiais. Vaikai […]

2015 spalio 5 |Laidojimo paslaugos|

Netekus artimojo

Kaip ištverti artimojo praradimą?

Praradus artimą žmogų ne tik reikia apgalvoti, kokios bus reikalingos laidojimo paslaugos, tačiau svarbiausia tinka ištverti artimojo praradimą. Visiems yra labai skaudu ir tikrai nėra lengva nustatyti, kada baigsis gedėjimo laikas. Gedėjimo trukmė gali trukti nuo kelių mėnesių iki kelių metų. Jeigu norite vėl grįžti į normalų gyvenimą ir išmokti gyventi be mirusiojo, turite įveikti keturis netekties sielvarto užduotis. Neįgyvendinus visų užduočių, gali net po daugelio metų iškilti įvairių problemų, kurios susijusios su neišgyventu sielvartu. Neišgyventas […]

2015 rugsėjo 20 |Laidojimo paslaugos|