Gyvenimas ir mirtis – tai ta pati vieno medžio šaka. (D.DZI)

“Lakrima” kolektyvas reiškia Jums nuoširdžią užuojautą. Mes tikime, kad Jūsų artimas žmogus Jums nori pasakyti:

„Neliekit ašarų prie mano kapo.
Ten nėr manęs, aš čia esu.
Dabar aš kaip žvaigždė Jums giedrą naktį šviesiu,
O rytais pabudinsiu Jus saulės spinduliu švelniu.
Prie mano kapo neraudokite balsu.
Manęs ten nėr, aš su Jumis esu“.

Laidojimo namai “Lakrima”, kas išvertus iš lotynų kalbos reiškia – ašara,  visada pasiruošę sunkią netekties valandą Jums padėti, organizuojant atsisveikinimą su Jums brangiu žmogumi.

Laidotuvės – tai ceremonija, skirta pagerbti mirusį žmogų ir palaidoti jo kūną. Laidotuvių tradicijos labai priklauso nuo kultūrinės, religinės aplinkos, mirusio asmens pasiekimų gyvenime. Laidotuvių metu mirusiojo kūnas laidojamas į žemę (kapinėse, senovėje – pilkapiuose, olose), o jei kūnas kremuojamas – tuomet urna su pelenais dedama į kolumbariumą. Paprastai laidotuvių procesą lydi religinės apeigos.

“Lakrima” kompetentingi darbuotojai pasirūpins, kad laidotuvių metu Jūs turėtumėte daugiau laiko  tinkamai atsisveikinti su anapilin išskubėjusiu artimuoju, drauge su giminėmis, draugais bei artimaisiais gedėti bei pagerbti mirusįjį.

Laidojimo, šarvojimo paslaugos teikiamos visų tikėjimų mirusiesiems. Jei mirusysis buvo provoslavas, galime pašarvoti cerkvėje.

Suteiksime Jums visą reikiamą pagalbą nuo pirmosios artimo žmogaus netekties minutės. Mes sutvarkysime visus laidojimui reikalingus dokumentus, papuošime šarvojimo salę, padėsime išsirinkti karstą, laidojimo rūbus. Mirusiojo kūną balzamuosime, aprengsime ir atvešime į šarvojimo salę sutartą valandą. Iškviesime kunigą, giedorius, organizuojant gedulingus pietus. Po atsisveikinimo su mirusiuoju profesionalūs mūsų darbuotojai palydės į kapines, nuneš karstą į amžino poilsio vietą.

Laidojame visų tikėjimų mirusiuosius!

Klienų patogumui, siūlome net 4 erdvias šarvojimo sales Vilniaus mieste:

50 sėdimų vietų šarvojimo salė
Kalvarijų g. 67, Vilnius, +37069881867

1111

30 sėdimų vietų šarvojimo salė.
Kalvarijų g. 67, +37069881867

222

50 sėdimų vietų šarvojimo salė.
Sietyno g. 14, Vilnius, (Karoliniškės) +37069881867

333

20 sėdimų vietų šarvojimo salė.
Sietyno g. 14, Vilnius, (Karoliniškės) +37069881867

444

 

“Lakrima” teikiamos laidojimo paslaugos Vilniuje ir visoje Lietuvoje: