Kaip išduodamas mirties liudijimas, kur kreiptis?

Nuo šių metų pradžios Lietuvoje nebebus išduodami popieriniai liudijimai, tarp kurių paminėtas ir mirties liudijimas. Kur reikėtų kreiptis ir ką reikėtų daryti, norint gauti šį dokumentą?
Teisingumo ministerijai patvirtinus naujus pakeitimus, nuo šiol svarbiausiu dokumentu taps liudijimas, kurį išduoda sveikatos priežiūros įstaigos – tai gali būti Valstybinė teismo medicinos tarnyba, ligoninė, slaugos namai ar poliklinika. Būtent šį medicininį mirties liudijimą ar kopiją reikės pateikti visų laidotuvių paslaugas teikiančių įstaigų darbuotojams.
Pagrindinis skirtumas tas, jog sprendžiant administracinius klausimus, popierinių kopijų pateikti nebereikės, kadangi visa reikalinga informacija iš karto bus matoma registruose. Su savimi reikės turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje.
Artimam asmeniui mirus namuose, pirmiausia reikėtų kreiptis į policiją ir greitąją medicinos pagalbą – tuomet jie nustatys mirties faktą, ir vėliau sveikatos priežiūros įstaiga Jums galės išrašyti reikiamus dokumentus.
Tada beliks pasirūpinti laidotuvėmis – šarvojimo ir kapinių vieta, laidotuvių reikmenimis, ir kitais su laidotuvėmis susijusiais klausimais.
Socialinės rūpybos skyrius, esantis miesto ar rajono savivaldybėje, laidojančiam asmeniui gali išmokėti vienkartinę laidojimo pašalpą, numatytą Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme. Rūpinantis šios pašalpos gavimu, vykstant į savivaldybę, su savimi geriausia turėti medicininį mirties liudijimą, nes informacija dar gali būti dar neįtraukta į Gyventojų registrą, tad darbuotojai gali Jūsų paprašyti šio dokumento. Mirties fakto Civilinės metrikacijos skyriuje kaip anksčiau nebereikės registruoti.
Taigi, mirus artimam žmogui, reikalingą medicininį mirties liudijimą iš karto gausite sveikatos priežiūros įstaigoje – jo gali paprašyti dvasininkai, krematoriumų darbuotojai, kapinių administratoriai ar kiti su laidotuvių organizavimu glaudžiai susiję asmenys. Tolimesniam dokumentų tvarkymui popierinio mirties liudijimo su savimi turėti nebereikės, kadangi visi duomenys bus registruose.